Disclaimer Aquacabins.nl

1.1. Algemeen

De website, www.aquacabins.nl, hierna te noemen "deze website", wordt gemaakt en onderhouden door Aquacabins BV gevestigd te Heerhugowaard aan de W.M. Dudokweg 14, hierna te noemen “Aquacabins”. Op het gebruik van deze website zijn onze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

1.2. Gebruiksvoorwaarden

U kunt via deze website alleen boekingen maken als u beschikt over een geldig e-mail adres, geldig postadres en een geldig telefoonnummer. Aquacabins raadt gebruikers van deze website aan die internetinstellingen te activeren die nodig zijn voor een optimaal gebruik van deze website.

Opgave van foutieve gegevens kan resulteren in het annuleren van de gemaakte boeking en/of in extra kosten die voor rekening komen van de gebruiker van c.q. boeker op deze website.

Bij de selectie van een accommodatie legt u de accommodatie nog niet vast. De reservering van uw accommodatie wordt pas definitief bevestigd als u de boeking afrondt. Hierna wordt op het beeldscherm een bevestiging getoond. Het kan voorkomen dat tussen het moment van selectie van beschikbare accommodaties en de daadwerkelijke boeking items niet meer beschikbaar zijn. Als de accommodatie niet meer beschikbaar is kan het niet definitief worden geboekt. Uw boeking wordt dan ook niet bevestigd. In dat geval kunnen aan uw boeking geen rechten worden ontleend.

Aquacabins BV is exclusief rechthebbende op de gehele inhoud van deze website. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief de auteursrechten die rusten op deze website, inclusief op alle subdomeinen aanwezige materialen en merkrechten, behoren toe aan Aquacabins of zijn aan haar in licentie verstrekt door derden. De gebruiker van deze website heeft geen licentie voor of recht op het gebruik van deze merken.

Beschermde materialen
Alle informatie en materialen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, software, teksten, gegevens, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video's, logo's, iconen of html-codes en andere coderingen, die zich op deze website bevinden, mogen niet worden gepubliceerd, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, of op elke andere wijze worden bewerkt buiten de omgeving van deze website zonder voorafgaande toestemming van Aquacabins. Een inbreuk op de rechten van deze website zijn strafbaar. Het is niet toegestaan deze website of enig onderdeel ervan te bewerken voor eigen gebruik of voor derden door middel van geautomatiseerde middelen (bijvoorbeeld: 'scrapen', 'crawlen', 'spideren', 'phishing', 'hacken', etc) om systematisch informatie te onttrekken aan of om de inhoud en gegevens van deze website via links te koppelen aan websites van derden.

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de via deze website geboekte en gekochte producten of diensten door te verkopen, aan te bieden of anderszins tegen betaling aan derden aan te bieden zonder vooraf een schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Aquacabins.

Wijzigingen gebruikersvoorwaarden
Aquacabins is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van deze website te allen tijde te wijzigen of te vernieuwen zonder een verplichting tot mededeling aan de gebruikers. Wij adviseren u daarom regelmatig de pagina's met de gebruiksvoorwaarden van deze website te controleren.

1.3. Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Wanneer Aquacabins op deze website hyperlinks naar derden aanbiedt of diensten van derden ter beschikking stelt, treedt Aquacabins niet op als bemiddelaar noch als vertegenwoordiger van deze derde partijen. Deze hyperlinks worden uitsluitend als verwijzingen aangeboden. Aquacabins heeft geen invloed op de inhoud van de aan deze hyperlinks verbonden websites en draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites.

Aquacabins draagt geen verantwoordelijkheid voor fotomateriaal, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven en via deze website gepubliceerd